Terminy gramatyczne

ат атооч – zaimek
атооч жөндөмө – mianownik
атоочтук – imiesłów
байламта – spójnik
барыш жөндөмө – przypadek kierunkowy
басандатма даража – stopień przymiotnika oznaczający mniejsze natężenie cechy
бөлүкчө – partykuła
даража – stopień
жай даража – stopień równy
жандооч – poimek
жатыш жөндөмө – miejscownik
жөндөмө – przypadek deklinacji
зат атооч – rzeczownik
илик жөндөмө – dopełniacz
күчөтмө даража – stopień najwyższy
модал сөз – wyraz modalny
салыштырма даража – stopień wyższy
сан атооч – liczebnik
сын атооч – przymiotnik
сырдык сөз – wykrzyknik
табыш жөндөмө – biernik
тактооч – przysłówek
чыгыш жөндөмө – przypadek wyjściowy
этиш – czasownik

Zostaw komentarz