100 (i więcej) podstawowych słów języka kirgiskiego

Tili.kg to rosyjskojęzyczny portal o języku kirgiskim, obejmujący między innymi słownik, aplikacje do nauki języka, internetowy kurs języka i zbiór literatury. O samym portalu z pewnością warto byłoby napisać więcej, lecz teraz chcę poruszyć temat jednego z zapoczątkowanych przezeń projektów – 100 podstawowych słów języka kirgiskiego.

Projekt ten nawiązuje do listy 100 podstawowych słów języka angielskiego, opracowanej przez Oxford University Press jako zbiór najczęściej używanych słów w tym języku. Tili.kg chce zgromadzić najpierw 100, a następnie 500 i więcej takich słów dla języka kirgiskiego. Każde kirgiskie słowo będzie prezentowane z tłumaczeniem na rosyjski i angielski, tworząc zalążek trójjęzycznego słownika, który następnie zostanie wykorzystany w różnych pomocach naukowych.

Dlaczego o tym piszę? Otóż autorzy portalu zapraszają jego użytkowników do współtworzenia słownika. Jest on dostępny do edycji jako arkusz Google Docs. Dokument zawiera już listę słów w trzech językach, którą w pierwszej kolejności należy rozszerzyć o przykładowe zdania z ich wykorzystaniem. A zatem – do dzieła!


Zostaw komentarz