Tryby czasownika

Tryb czasownika (ыӊгай) to kategoria gramatyczna wyrażająca stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi. Jest obecna zarówno w języku kirgiskim, jak i w polskim, choć w tym pierwszym trybów jest więcej.

Z języka polskiego znamy trzy tryby: oznajmujący, rozkazujący i przypuszczający. Wszystkie istnieją także w kirgiskim. Oprócz tego w języku kirgiskim są jeszcze dwa tryby, których nie ma w polskim: życzący i celowy.

Co do tego ostatniego – nie jestem pewna nazwy, ponieważ nie udało mi się znaleźć jej potwierdzenia w języku polskim. „Tryb celowy” to dosłowne tłumaczenie z kirgiskiego максат ыӊгай; jeśli ta nazwa nie jest prawidłowa, będę wdzięczna za uwagę.

Tryb oznajmujący, znany z języka polskiego, wyraża się po prostu przez zwykłe przyrostki osobowe czasownika w danym czasie gramatycznym. Pozostałe tryby będą omówione w osobnych wpisach.


Zostaw komentarz