Zaimek

Podałam już podstawowe informacje o zaimku osobowym, a dopiero teraz chcę wprowadzić temat innych zaimków. W języku kirgiskim jest ich nieco mniej, niż w polskim, ponieważ funkcja niektórych zaimków polskich jest w kirgiskim wyrażana za pomocą innych środków.

Oto typy zaimków występujących w języku kirgiskim:

  • nieokreślony (np. jakiś, która, gdzie)
  • upowszechniający (np. wszystko, zawsze)

W kirgiskim nie ma zaimków zwrotnych będących odpowiednikami polskiego „się”, „siebie”, „sobie”, istnieje zaś zaimek zwrotny „sam”. Zaimek dzierżawczy jest równoznaczny z dopełniaczem zaimka osobowego. Podobnie jest z funkcją zaimka względnego (łączącego zdanie podrzędne z nadrzędnym, np. „to jest język, w którym nie ma zaimków zwrotnych”), który można wyrazić na różne sposoby.


Zostaw komentarz