Dopełniacz

Dopełniacz (илик жөндөмө) odpowiada na pytania кимдин? (kogo? czyj?) эмненин? (czego?). Rzeczownik w dopełniaczu przybiera przyrostek –нын, który w związku z harmonią samogłosek oraz w zależności od poprzedzającej głoski może przybierać 12 wariantów. Przyrostek oznaczający przypadek jest dodawany do rzeczownika po jego temacie, przyrostku liczby mnogiej lub przyrostku posesywnym.

Ostatnia głoska tematu rzeczownika

Ostatnia samogłoska tematu rzeczownika

а, аа, ы

э, ээ, е, и

о, оо, у, уу

ө, өө, ү, үү

samogłoska

-нын

-нин

-нун

-нүн

spółgłoska dźwięczna

-дын

-дин

-дун

-дүн

spółgłoska bezdźwięczna

-тын

-тин

-тун

-түн

Jak zatem stworzyć formę dopełniacza konkretnych rzeczowników? Oto przykłady dla każdej rubryki tabeli, z uwzględnieniem rzeczowników w liczbie mnogiej i formie posesywnej.

-нын

Кадича – Kadicza (imię)
Кадичанын – Kadiczy

кызы – dziewczyna; córka (w formie posesywnej)
кызынын – dziewczyny; córki

укуктары – prawa (w formie posesywnej)
укуктарынын – praw

-дын

айыл – wieś
айылдын – wsi

аялдар – kobiety
аялдардын – kobiet

балам – moje dziecko
баламдын – mojego dziecka

-тын

балалык – dzieciństwo
балалыктын – dzieciństwa

-нин

киши – człowiek
кишинин – człowieka

-дин

Исмаил – Ismaił (imię)
Исмаилдин – Ismaiła

энелер – matki
энелердин – matek

иним – mój młodszy brat
инимдин – mojego młodszego brata

-тин

китеп – książka
китептин – książki

-нун

суу – woda
суунун – wody

-дун

АйтматовAjtmatow
Айтматовдун – Ajtmatowa

койлор – owce
койлордун – owiec

жолум – moja droga
жолумдун – mojej drogi

-тун

конок – gość
коноктун – gościa

-нүн

жөндөмө – przypadek (deklinacji)
жөндөмөнүн – przypadku

көчөсү – ulica (w formie posesywnej)
көчөсүнүн – ulicy

-дүн

үй – dom
үйдүн – domu

түндөр – noce
түндөрдүн – nocy

гүлүм – mój kwiat
гүлүмдүн – mojego kwiatu

-түн

сүт – mleko
сүттүн – mleka


Zostaw komentarz