Strony czasownika

Strona czasownika to kategoria gramatyczna wyrażająca stosunek pomiędzy czynnością wyrażaną przez czasownik a podmiotem i dopełnieniem. Występuje i w języku kirgiskim, i w polskim, i – podobnie jak w przypadku trybów – w kirgiskim stron jest więcej.

W języku polskim występują trzy strony: czynna, bierna i zwrotna. W kirgiskim natomiast pięć: czynna, wzajemna, sprawcza, zwrotna i bierna bezosobowa. Można więc powiedzieć, że polska i kirgiska strona czynna i zwrotna są dla siebie odpowiednikami. Strony wzajemnej i sprawczej w polskim nie mamy, natomiast kirgiska strona bierna bezosobowa to odpowiednik polskiej bezosobowej formy czasownika. O tym wszystkim będzie mowa we wpisach poświęconych poszczególnym stronom.


Zostaw komentarz