Zaimek osobowy

W języku kirgiskim zaimki osobowe różnią się nieco od polskich. Po pierwsze – z powodu braku kategorii rodzaju. Po drugie – istnieją specjalne zaimki wyrażające formę grzecznościową, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Liczba pojedyncza

1. мен – ja
2. сен – ty; сиз – forma grzecznościowa (Pan/Pani)
3. ал – on, ona, ono

Liczba mnoga

1. биз – my
2. силер – wy; сиздер – forma grzecznościowa (Państwo)
3. алар – oni, one

Każdy zaimek w drugiej osobie ma swoją formę grzecznościową, o której należy pamiętać w formach orzecznikowych rzeczownika, koniugacji czasownika i innych przypadkach. Czasownik przybiera więc nie sześć, lecz osiem form – ale to już materiał na osobny wpis i to niejeden.

Zaimek osobowy odmienia się przez przypadki – informacje o jego deklinacji znajdziecie tu.


Zostaw komentarz