Imiesłów przysłówkowy na -а/-й

Dziś przedstawiam kolejny imiesłów, który pełni w języku kilka funkcji, a jedną z nich jest wyrażanie przyszłości. Imiesłów na -а/-й tworzy się, dodając do tematu czasownika przyrostek (lub jego warianty), gdy kończy się on spółgłoską, lub przyrostek (gdy kończy się on samogłoską) – patrz tabelka poniżej.

Ostatnia głoska tematu czasownika Samogłoski występujące w ostatniej sylabie tematu czasownika
а, у, ы е, и о ө, ү
samogłoska
spółgłoska

сал- – kłaść
сала

кара- – patrzeć
карай

унут- – zapominać
унута

оку- – czytać; uczyć się
окуй

бил- – wiedzieć
биле

эсте- – pamiętać
эстей

жогот- – tracić
жогото

токто- – zatrzymywać się
токтой

бүт- – kończyć
бүтө

сүйлө- – mówić
сүйлөй

Do czego służy ten imiesłów? Na razie wymienię tylko jego funkcje, by kiedyś rozwinąć temat każdej z nich.

Imiesłów na -а/-й z partykułą элек oznacza prawdopodobną czynność, która jeszcze nie została wykonana.

Ал жумушка кете элек.
On jeszcze nie poszedł do pracy.

Z czasownikiem ал- (brać) imiesłów ten oznacza możliwość (lub jej brak) wykonania jakiejś czynności.

Сен бул экзаменди оӊой эле тапшыра аласыӊ.
Łatwo zdasz ten egzamin.

Z czasownikiem бер- (dawać) imiesłów na -а/-й oznacza pozwolenie na wykonanie jakiejś czynności.

Үйгө кете бергиле.
Możecie iść do domu.

Jak widać, znaczenie imiesłowu na -а/-й zależy przede wszystkim od kontekstu – dlatego w przykładach nie podałam znaczenia samych imiesłowów.


Zostaw komentarz