Н

намаз – muzułmańska modlitwa
намазкана – sala modlitewna
нан – chleb
насыя – kredyt
не? – co?
нерсе – rzecz
нече? – ile? (ogólne pytanie o ilość)
неченчи? – który z kolei?
нечоо? – ile? (pytanie o część jakiejś zbiorowości)
Нооруз – Nooruz (święto wiosny)

Zostaw komentarz