Partykuła przecząca -ба

Partykuła przecząca -ба to przyrostek do tworzenia przeczenia różnych form czasownika. Partykuła ta łączy się z czasownikiem, zajmując miejsce po jego temacie, a przed przyrostkami osobowymi. W zależności od harmonii samogłosek i dźwięku na końcu tematu czasownika występuje w ośmiu wariantach.

Ostatnia samogłoska tematu czasownika

а, аа, ы, у, уу

е, и

о, оо

ө, өө, ү, үү

Czasownik o temacie zakończonym samogłoską lub spółgłoską dźwięczną

-ба

-бе

-бо

-бө

Czasownik o temacie zakończonym spółgłoską bezdźwięczną

-па

-пе

-по

-пө

Partykuła przecząca łączy się z najróżniejszymi formami czasownika. Podam trochę przykładów, również takich form, które jeszcze nie były omawiane na blogu. Chodzi o to, by przyzwyczaić się do miejsca, jakie partykuła ta zajmuje w nowo utworzonym słowie, a także zapoznać się z wyjątkami. Przykłady przeczenia pojawią się też przy okazji poszczególnych trybów i czasów.

Tryb rozkazujący

ырда- – śpiewać
ырда! – śpiewaj!
ырдаба! – nie śpiewaj!

Tryb warunkowy

жаа- – padać (o deszczu, śniegu itp.)
жаан жааса – jeśli będzie padał deszcz
жаан жаабаса – jeśli nie będzie padał deszcz

Czas teraźniejszo-przyszły prosty

бил- – wiedzieć
мен билем – wiem
мен билбейм – nie wiem

Czas przyszły potencjalny

Uwaga: w przypadku czasu przyszłego potencjalnego do partykuły przeczącej dodaje się , np. –бас, -бос, -пес itp. Taka postać partykuły przeczącej zastępuje przyrostek -ар, obecny w formach twierdzących czasu przyszłego potencjalnego.

колдо- – wspierać
алар колдошор – oni być może wesprą
алар колдошпос – oni być może nie wesprą

Czas teraźniejszy złożony

Uwaga: czas teraźniejszy złożony tworzy się za pomocą czasownika głównego (wyrażającego treść) oraz czasownika posiłkowego жат- (leżeć), тур- (stać), отур- (siedzieć) lub жүр- (iść), który pełni jedynie rolę pomocniczą, a nie wprowadza żadnego dodatkowego znaczenia. Jednakże przeczenie wyraża się tak, jak w przypadku czasu teraźniejszo-przyszłego prostego, tzn. czasownik posiłkowy nie bierze w nim udziału.

бар- – iść
ал мектепке бара жатат – on(a) idzie do szkoły
ал мектепке барбайт – on(a) nie idzie do szkoły

Czas przyszły złożony

Uwaga: czas przyszły złożony, podobnie jak teraźniejszy złożony, wymaga użycia czasownika posiłkowego жат-, тур-, отур- lub жүр-, które również zanikają w przypadku przeczenia.

кет- – wychodzić
үйгө кеткени жатабыз – idziemy (zaraz) do domu
үйгө кетпейбиз – nie idziemy (zaraz) do domu

Czas przeszły określony

кел- – przychodzić
биз келдик – przyszliśmy
биз келбедик – nie przyszliśmy

Czas przeszły nieokreślony

Uwaga: w tym czasie można użyć zarówno partykuły przeczącej -ба, jak i эмес.

күт- – czekać
силер күткөнсүӊөр – czekaliście
силер күтпөгөнсүӊөр / силер күткөн эмессиӊер – nie czekaliście (uwaga na udźwięcznienie lub ubezdźwięcznienie przyrostka czasu przeszłego nieokreślonego -кан/-ган)

Czas przeszły subiektywny

оку- – czytać
сиз окуптурсуз – (a jednak) pan/i przeczytał/a
сиз окубаптырсыз – (a jednak) pan/i nie przeczytał/a

Czas przeszły przechodni

Uwaga: to kolejny czas, w którym przeczenie tworzy się za pomocą эмес.

көр- – widzieć
сен көрчүсүӊ – widywałeś/aś
сен көрчү эмессиӊ – nie widywałeś/aś

Jeśli któryś z wymienionych w przykładach czasów nie został jeszcze omówiony szczegółowo, jego krótka charakterystyka znajduje się tu.


Zostaw komentarz