Imiesłów przysłówkowy na -майынча

Imiesłów przysłówkowy na -майынча można porównać do polskiego imiesłowu przysłówkowego współczesnego (robiąc, pisząc itp.), jednakże zakres jego zastosowania jest trochę szerszy.

Ale o tym później. Najpierw, tradycyjnie, tabelka. Jak widać, w tym przypadku nie ma znaczenia, czy temat czasownika kończy się na samogłoskę, czy na spółgłoskę.

Samogłoski występujące w ostatniej sylabie tematu czasownika

а, ы, у

е, и

о

ө, ү

-майынча

-мейинче

-моюнча

-мөйүнчө

даярда- – przygotowywać
даярдамайынча

тур- – stać
турмайынча

кеӊеш- – radzić
кеӊешмейинче

бер- – dawać
бермейинче

котор- – tłumaczyć
котормоюнча

бол- – być, stawać się
болмоюнча

түшүн- – rozumieć
түшүнмөйүнчө

сүйлө- – mówić
сүйлөмөйүнчө

Imiesłowy na -майынча tłumaczy się na polski za pomocą wspomnianego już imiesłowu przysłówkowego współczesnego lub za pomocą konstrukcji z „dopóki” – w tym przypadku wskazuje on na czynność uprzednią.

Тилдин грамматикасын билмейинче, ага жакшы үйрөнө албайсыӊ.
Nie znając gramatyki języka, nie będziesz mógł dobrze się go nauczyć.

Баласы бардык сабактарга даярдамайынча, апасы жаткан жок.
Dopóki syn nie przygotował się do wszystkich lekcji, matka nie położyła się spać.

Przykłady pochodzą z podręcznika Eleonory Mamytowej „Język kirgiski dla początkujących” („Кыргызский язык для начинающих”).


Zostaw komentarz