Liczebnik

W języku kirgiskim liczebnik jest, tak jak w polskim, oparty na dziesiątkowym systemie liczbowym.

Istnieją następujące rodzaje liczebników:

  • zbiorowe (np. dwoje, troje, czworo)
  • nieokreślone (np. około pięciu, około dziesięciu, około stu)
  • ułamkowe (np. jedna druga, dwie trzecie, cztery piąte)
  • dystrybutywne (np. po pięć, po dziesięć, po trzydzieści)

Poszczególne rodzaje liczebników omówię w osobnych wpisach.


Zostaw komentarz