Partykuła pytająca

Wcześniej pisałam już o zaimkach pytających, które służą do zadawania pytań szczegółowych: co? gdzie? jak? dlaczego? itp. Do pytań ogólnych, na które odpowiada się „tak” lub „nie”, służy partykuła pytająca -бы. Można ją nazwać odpowiednikiem polskiej partykuły „czy”. W języku kirgiskim partykuła pytająca nie stoi na początku zdania, lecz przykleja się do słowa, którego dotyczy pytanie.

Podobnie jak wszystkie inne przyrostki, partykuła -бы podlega harmonii samogłosek i jest uzależniona od zakończenia wyrazu, z którym się łączy.

Ostatnia głoska słowa

Samogłoski występujące w słowie

а, я, ы

е (э), и

о, ё, у, ю

ө, ү

Samogłoska lub dźwięczna spółgłoska

-бы

-би

-бу

-бү

Bezdźwięczna spółgłoska

-пы

-пи

-пу

-пү

Najprostsze przykłady użycia tej partykuły to proste pytania składające się z jednego słowa, w roli którego mogą występować różne części mowy.

жакшы – dobrze
жакшыбы? – dobrze?

сен – ty
сенби? – ty?

бул – ten (ta, to)
булбу? – ten? (ta? to?)

үйдө – w domu
үйдөбү? – w domu?

жаш – młody
жашпы? – młody?

Бишкек – Biszkek
Бишкекпи? – Biszkek?

конок – gość
конокпу? – gość?

үч – trzy
үчпү? – trzy?

Więcej pytań wraz z odpowiedziami twierdzącymi i przeczącymi omówię w osobnym temacie.


Zostaw komentarz