Wielofunkcyjny przyrostek -чы

Nie raz w języku zdarza się taka część mowy lub morfem, który pełni więcej, niż jedną funkcję. Przykładem jest przyrostek -чы, który w różnych sytuacjach może towarzyszyć czasownikowi, rzeczownikowi lub zaimkowi. Aby te zastosowania się nie myliły, w tym krótkim wpisie chciałabym je wyraźnie rozgraniczyć.

  • Przyrostek -чы w trybie rozkazującym

Przyrostek -чы może służyć do tworzenia specjalnej, bardziej uprzejmej formy trybu rozkazującego, która odpowiada polskiemu „proszę” – np. „usiądź, proszę”. Została ona omówiona w tym miejscu.

  • Przyrostek -чы jako partykuła pytająca

W tym przypadku przyrostek ten towarzyszy zaimkom pytającym, tworząc krótkie pytania odpowiadające polskim pytaniom ze spójnikiem „a”, np. „to jest podręcznik, a to?” (temat w przygotowaniu).

  • Przyrostek -чы jako formant słowotwórczy

Przyrostek -чы może też łączyć się z rzeczownikiem, tworząc nazwy zawodów i wykonawców czynności, np. wykładowca, podróżnik, polityk itp. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się rozwinąć i ten temat.


Zostaw komentarz